Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Plaça de Bioquímica i Biomedicina Molecular i Àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular

Data de publicació:
17-02-2021
Data de modificació:
21-04-2021
Estat:
Oberta

RSS

8 publicacions
Calendari de sessió constitutiva i acte de presentació
Publicació dels criteris específics i barem de valoració de la plaça del concurs del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular (àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular Perfil Bioinformàtica) convocatòria corresponent a la resolució del 20 d'octubre de 2020 (DOGC 26-10-2020) per la qual es convoquen places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure
Publicació l'anunci de l 'acte de presentació de la plaça del concurs del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular (àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular Perfil Bioinformàtica) convocatòria corresponent a la resolució del 20 d'octubre de 2020 (DOGC 26-10-2020) per la qual es convoquen places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure)
Publicació dels acords adoptats a l'acte de presentació del concurs del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular (àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular Perfil Bioinformàtica) convocatòria corresponent a la resolució del 20 d'octubre de 2020 (DOGC 26-10-2020) per la qual es convoquen places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure)
Publicació del resultat de la votació de la primera prova del concurs del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular (àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular Perfil Bioinformàtica) convocatòria corresponent a la resolució del 20 d'octubre de 2020 (DOGC 26-10-2020) per la qual es convoquen places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure)
Publicació del resultat de la votació de la segona prova del concurs del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular (àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular Perfil Bioinformàtica) convocatòria corresponent a la resolució del 20 d'octubre de 2020 (DOGC 26-10-2020) per la qual es convoquen places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure)
Proposta d'adjudicació de la plaça
Seu electrònica