Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació del concurs de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2021-2022

Data de publicació:
04-06-2021
Data de modificació:
07-07-2021
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Relació de places de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
04/06/2021 09:56 - Registre de publicació

Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

00036285 - Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia - Tecnologia dels aliments

00042620 - Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia - Química Física

00042621 - Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia - Química orgànica

00042622 - Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia - Nutrició i bromatología

 

Departament de Bioquímica i Fisiologia

27780 - Bioquímica i Fisiologia - Bioquímica i Biologia Molecular

30479 - Bioquímica i Fisiologia - Fisiologia

00041957 - Bioquímica i Fisiologia - Fisiologia

00042089 - Bioquímica i Fisiologia - Bioquímica i Biologia Molecular

00042624 - Bioquímica i Fisiologia - Fisiologia

00042625 - Bioquímica i Fisiologia - Fisiologia

00042626 - Bioquímica i Fisiologia – Fisiologia

 

Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica

20477 - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica - Química Física

34194 - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica

00036265 - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica - Química Física

00037540 - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica

00037923 - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica

00040118 - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica

00040119 - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica

00040233 - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica

00041175 - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica

00041176 - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica

 

Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient

30471 - Biologia, Sanitat i Medi Ambient – Parasitologia

30491 - Biologia, Sanitat i Medi Ambient – Parasitologia

32548 - Biologia, Sanitat i Medi Ambient – Microbiologia

00037507 - Biologia, Sanitat i Medi Ambient – Parasitologia

00041584 - Biologia, Sanitat i Medi Ambient – Parasitologia

00042628 - Biologia, Sanitat i Medi Ambient - Edafologia i Química Agrícola

00042629 - Biologia, Sanitat i Medi Ambient - Fisiologia vegetal

 

Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica

00036245 - Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica – Farmacologia

00036250 - Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica – Farmacologia

00039568 - Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica - Química Orgànica

00041585 - Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica - Química Orgànica

00041621 - Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica – Farmacologia

00042634 - Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica – Farmacologia

00042718 - Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica - Química Orgànica

 

Tornar a la convocatòria

Resolució del degà per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs de les places de professorat associat i associat mèdic adscrites a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
29/06/2021 10:15 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió provisional del concurs, o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, establert per raons d’urgència, a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos mitjançant qualsevol dels procediments previstos a les bases del concurs (tràmit electrònic disponible a https://www.ub.edu/insgenct/inici.php).
Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió, queden definitivament excloses de la convocatòria.

Tornar a la convocatòria

 

Resolució del degà per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs de les places de professorat associat i associat mèdic adscrites a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i nomenament dels membres de les comissions que ha de resoldre el concurs
Seu electrònica