Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat de Filosofia del concurs de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2021-2022

Data de publicació:
04-06-2021
Data de modificació:
08-07-2021
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Resolució del degà per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs de les places de professorat associat adscrites a la Facultat de Filosofia
28/06/2021 11:38 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió provisional del concurs, o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, establert per raons d’urgència, a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos mitjançant qualsevol dels procediments previstos a les bases del concurs (tràmit electrònic disponible a https://www.ub.edu/insgenct/inici.php).
Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió, queden definitivament excloses de la convocatòria.

Tornar a la convocatòria

Resolució del degà per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs de les places de professorat associat adscrites a la Facultat de Filosofia
Seu electrònica