Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Resolucions

129 publicacions

RSS

Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 22 d'abril de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona al Consell Català del Moviment Europeu
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 22 d'abril de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en l'Associació Institut Joan Lluís Vives
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 10 de maig de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en el Patronat de la Fundació Mútua de Terrassa per a la Docència i la Recerca Biomèdica i Social
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 13 de maig de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en la signatura de contractes i convenis en matèria d'edició
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector, d'1 d'abril de 2021, per la qual es nomenen càrrecs de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables
05/12/2022 15:26 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 01/04/2021

Data d'entrada en vigor: 01/04/2021

És vigent?

Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de maig de 2021, per la qual es proposa la designació d'un membre del Patronat de la Fundació CEI i se li delega la competència de representar-hi a la UB
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 29 de maig de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona en el Patronat de la Fundació IEB i es proposa la designació d'un membre del Comitè Executiu
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 30 de maig de 2019, per la qual es delega en el vicerector de Personal Docent i Investigador la competència de donar resposta a peticions de documentació relatives a procediments administratius de selecció de PDI, i d'altres gestionats per Personal Acadèmic
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 30 de maig de 2019, per la qual es delega en el director d'organització i recursos humans la competència de donar resposta a peticions de documentació, formulades per persones interessades, en procediments administratius de selecció i provisió de PAS
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 12 de setembre de 2019, per la qual es delega en el director d'Organització i Recursos Humans la competència per establir i fer públic el procés d'elecció de destinació per les persones que han superat el procés selectiu OF3/2018/1 de la Universitat de Barcelona d'11 places d'auxiliars de serveis (PAS laboral del grup IV)
Seu electrònica