You are here: Home →  Services → Regulatory provisions

Regulatory provisions

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Searcher
Clean
Clean
Clean
Clean

Resolucions

150 publications

RSS

Resolucions / de nomenaments
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 26 de gener de 2021, per la qual es nomena patró de la Fundació IRB
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector, de 26 de gener de 2021, per la qual es designen membres del Patronat de la Fundació IDIBELL
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 26 de gener de 2021, per la qual es designen representants de la Universitat de Barcelona al Consell de Govern del Consorci Hospital Clínic de Barcelona
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 12 de febrer de 2021, per la qual es designa un representant de la Universitat de Barcelona al Memorial Democràtic
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2021, per la qual es deleguen competències en la vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de febrer de 2021, per la qual delega la representació en el Patronat de la Fundació IEEC
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 6 d'abril de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona per la gestió del sistema i comunicacions de l'aplicació COSMET2 amb la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 22 d'abril de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona al Consell Català del Moviment Europeu
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 10 de maig de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en el Patronat de la Fundació Mútua de Terrassa per a la Docència i la Recerca Biomèdica i Social
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector, d'1 d'abril de 2021, per la qual es nomenen càrrecs de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables
Electronic office