Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Disposiciones normativas

Disposiciones normativas

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Buscador Ayuda
Limpiar
Limpiar
Limpiar
Limpiar

Resoluciones

179 publicaciones

RSS

Resoluciones / de delegaciones de represenación
Resolució del rector, de 8 de juliol de 2019, per la qual es delega en la Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica la representació legal de la Universitat de Barcelona a la firma digital de sol·licituds d'ajudes pel "Foment de la investigació científica d'excel·lència María Guzmán" i se l'autoritza perquè pugui sol·licitar i obtenir el certificat digital de representant d'aquesta Universitat com a persona jurídica
Resoluciones / de Organizaciones
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 29 d'abril de 2019, per la qual es crea la Comissió per a la gestió d'espais i patrimoni de la Universitat de Barcelona
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 17 de febrer de 2023, per la qual es nomenen els membres del Consell de Direcció de l'Ateneu
Resoluciones / Otros
Resolució del rector per la qual es despleguen les obligacions derivades dels articles 14, 15 i 16 del Codi de conducta dels càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona
30/09/2022 15:52 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 04/07/2022

Data d'entrada en vigor: 04/07/2022

¿Es vigente?

Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 17 de febrer de 2023, per la qual es nomena president de l'Ateneu UB
21/02/2023 16:26 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 17/02/2023

Data d'entrada en vigor: 17/02/2023

¿Es vigente?

Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 24 de novembre de 2022, per la qual es nomena directora de la Càtedra UB Fundación Mutua Madrileña sobre Sostenibilitat Empresarial, es nomenen membres de la Comissió de Seguiment, i el rector delega la seva representació en la mateixa
Resoluciones / Otros
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 24 de novembre de 2022, per la qual es revoca la delegació de signatura dels permisos d'ocupació temporals d'espais institucionals de la Universitat de Barcelona efectuada per la Resolució del rector de la Universitat de Barcelona de data 18 d'octubre de 2022 de delegació de la signatura dels permisos d'ocupació temporals d'espais institucionals de la Universitat de Barcelona
Resoluciones / de delegaciones competencias
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2021, per la qual es deleguen competències en el vicerector de Relacions Laborals en matèria de negociació col·lectiva
Resoluciones / Otros
Resolució del vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, de 27 de setembre de 2019, per la qual s'estableixen instruccions en relació amb el procediment d'assignació d'àrea científica del PDA de recerca
Resoluciones / Otros
Resolució del vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, de 8 de febrer de 2019, per la qual s'estableixen instruccions en relació al procediment d'avaluació del PDA de recerca
Sede Electrónica