Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Resolucions

162 publicacions

RSS

Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2021, per la qual es delega la representació en la Junta de Govern del Consell de Govern del CSUC, a favor del vicerector de Transformació Digital
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 10 de febrer de 2021, per la qual es delega la competència de designar els coordinadors dels programes de doctorat
Resolucions / de nomenaments
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 26 de gener de 2021, per la qual es nomena patró de la Fundació IRB
05/12/2022 16:41 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 26/01/2021

Data d'entrada en vigor: 26/01/2021

És vigent?

Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector, de 26 de gener de 2021, per la qual es designen membres del Patronat de la Fundació IDIBELL
05/12/2022 16:35 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 26/01/2021

Data d'entrada en vigor: 26/01/2021

És vigent?

Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 26 de gener de 2021, per la qual es designen representants de la Universitat de Barcelona al Consell de Govern del Consorci Hospital Clínic de Barcelona
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 12 de febrer de 2021, per la qual es designa un representant de la Universitat de Barcelona al Memorial Democràtic
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2021, per la qual es deleguen competències en la vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de febrer de 2021, per la qual delega la representació en el Patronat de la Fundació IEEC
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 6 d'abril de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona per la gestió del sistema i comunicacions de l'aplicació COSMET2 amb la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 22 d'abril de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona al Consell Català del Moviment Europeu
Seu electrònica