Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Resolucions

177 publicacions

RSS

Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 12 de febrer de 2021, per la qual es designa un representant de la Universitat de Barcelona al Memorial Democràtic
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2021, per la qual es deleguen competències en la vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de febrer de 2021, per la qual delega la representació en el Patronat de la Fundació IEEC
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 6 d'abril de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona per la gestió del sistema i comunicacions de l'aplicació COSMET2 amb la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 22 d'abril de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona al Consell Català del Moviment Europeu
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 10 de maig de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en el Patronat de la Fundació Mútua de Terrassa per a la Docència i la Recerca Biomèdica i Social
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector, d'1 d'abril de 2021, per la qual es nomenen càrrecs de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables
05/12/2022 15:26 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 01/04/2021

Data d'entrada en vigor: 01/04/2021

És vigent?

Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de maig de 2021, per la qual es proposa la designació d'un membre del Patronat de la Fundació CEI i se li delega la competència de representar-hi a la UB
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 29 de maig de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona en el Patronat de la Fundació IEB i es proposa la designació d'un membre del Comitè Executiu
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 30 de maig de 2019, per la qual es delega en el vicerector de Personal Docent i Investigador la competència de donar resposta a peticions de documentació relatives a procediments administratius de selecció de PDI, i d'altres gestionats per Personal Acadèmic
Seu electrònica