You are here: Home →  Services → Regulatory provisions

Regulatory provisions

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Searcher Help
Clean
Clean
Clean
Clean

Resolucions

159 publications

RSS

Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual es nomenen membres de la Comissió de seguiment, i el rector delega la seva representació en la Càtedra UB - Dentaid
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual es nomena a un membre de la Comissió de seguiment de la Càtedra UB CETT
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual delega la seva representació en la Càtedra UB Longevity Institute
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual es nomenen membres de la Comissió de seguiment, i el rector delega la seva representació en la Càtedra UB - ISDIN Live Young
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 24 de desembre de 2021, per la qual es nomena directora de la Càtedra Barcelona Estudis d'Habitatge
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual delega la representació en la Comissió de seguiment de la Càtedra de Sostenibilitat Energètica FUNSEAM
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector, de 26 de maig de 2021, per la qual es nomena un membre de la Comissió de Càtedres i Aules UB
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2021, per la qual es deleguen competències en la vicerectora d'Igualtat i Gènere
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 31 de maig de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona en la signatura digital de les subvencions i ajuts de l'àmbit acadèmic
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 31 de maig de 2021, per la qual es deleguen competències en matèria de sol·licitud de subvencions
Electronic office