Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Disposiciones normativas

Disposiciones normativas

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Buscador Ayuda
Limpiar
Limpiar
Limpiar
Limpiar

Resoluciones

186 publicaciones

RSS

Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena director de l'Aula Amespore
02/02/2024 15:33 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 18/01/2024

Data d'entrada en vigor: 18/01/2024

¿Es vigente? No

Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena director de l'Aula UB Ames Solsona Sintering
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual es nomenen membres de la Comissió de seguiment, i el rector delega la seva representació en la Càtedra UB - Amespore
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es designa dos membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB Manuel Serra Domínguez de Dret Processal
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual es nomena director de la Càtedra UB de Càncer de Pulmó AstraZeneca, es nomenen membres de la Comissió de seguiment, i el rector delega la seva representació en la mateixa
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena el director i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB IKI Media d'Enginyeria de Dades i Modelització Descriptiva i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena el director i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB de simulació cardiovascular i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena la directora i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB/ACdC sobre Estudis de consum i resolució alternativa de conflictes i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena el director i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB AdSalutem i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 5 de desembre de 2023, per la qual nomena el Dr. Marcelino Jiménez León responsable de gestió de col·lecció patrimonial de la UB
Sede Electrónica