Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Disposiciones normativas

Disposiciones normativas

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Buscador
Limpiar
Limpiar
Limpiar
Limpiar

Resoluciones

150 publicaciones

RSS

Resoluciones / Otros
Resolució del vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, de 8 de febrer de 2019, per la qual s'estableixen instruccions en relació al procediment d'avaluació del PDA de recerca
Resoluciones / de delegaciones competencias
Resolució del rector, de 22 de maig de 2019, per la qual es deleguen en la directora de la Biblioteca de la UB competències en matèria de fons bibliogràfics i cessió temporal de patrimoni documental i bibliogràfic
Resoluciones / de delegaciones competencias
Resolució del rector, de 29 de maig de 2019, per la qual es deleguen en els degans i les deganes competències en matèria de concursos per a la provisió de places de professorat contactat laboral temporal
Resoluciones / de delegaciones competencias
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 27 de maig de 2020, per la qual es delega la competència de resoldre les sol·licituds de places d'estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials o amb estudis universitaris oficials estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació o l'equivalència dels seus títols
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de maig de 2020, per la qual es nomena director de l'Aula UB de Implantología Oral Bioner
Resoluciones / de delegaciones competencias
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 3 de febrer de 2021, per la qual es delega la presidència de la Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern
Resoluciones / de delegaciones competencias
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 3 de febrer de 2021, per la qual es delega la presidència de la Comissió dels Serveis Científics i Tecnològics, delegada del Consell de Govern
Resoluciones / de delegaciones de represenación
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 9 de febrer de 2021, per la qual es delega la representació en el Consell Rector i es designa representant en el Consell Acadèmic de la UIMIR
Resoluciones / de delegaciones de represenación
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2021, per la qual es delega la representació en la Junta de Govern del Consell de Govern del CSUC, a favor del vicerector de Transformació Digital
Resoluciones / de delegaciones competencias
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 10 de febrer de 2021, per la qual es delega la competència de designar els coordinadors dels programes de doctorat
Sede Electrónica