Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Resolucions

123 publicacions

RSS

Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 24 de novembre de 2022, per la qual es nomena directora de la Càtedra UB Fundación Mutua Madrileña sobre Sostenibilitat Empresarial, es nomenen membres de la Comissió de Seguiment, i el rector delega la seva representació en la mateixa
Resolucions / Altres
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 24 de novembre de 2022, per la qual es revoca la delegació de signatura dels permisos d'ocupació temporals d'espais institucionals de la Universitat de Barcelona efectuada per la Resolució del rector de la Universitat de Barcelona de data 18 d'octubre de 2022 de delegació de la signatura dels permisos d'ocupació temporals d'espais institucionals de la Universitat de Barcelona
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2021, per la qual es deleguen competències en el vicerector de recerca
25/11/2022 18:54 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 09/02/2021

Data d'entrada en vigor: 09/02/2021

És vigent?

Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2021, per la qual es deleguen competències en el vicerector de Relacions Laborals en matèria de negociació col·lectiva
Resolucions / Altres
Resolució del vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, de 27 de setembre de 2019, per la qual s'estableixen instruccions en relació amb el procediment d'assignació d'àrea científica del PDA de recerca
Resolucions / Altres
Resolució del vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, de 8 de febrer de 2019, per la qual s'estableixen instruccions en relació al procediment d'avaluació del PDA de recerca
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 22 de maig de 2019, per la qual es deleguen en la directora de la Biblioteca de la UB competències en matèria de fons bibliogràfics i cessió temporal de patrimoni documental i bibliogràfic
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 29 de maig de 2019, per la qual es deleguen en els degans i les deganes competències en matèria de concursos per a la provisió de places de professorat contactat laboral temporal
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 27 de maig de 2020, per la qual es delega la competència de resoldre les sol·licituds de places d'estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials o amb estudis universitaris oficials estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació o l'equivalència dels seus títols
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de maig de 2020, per la qual es nomena director de l'Aula UB de Implantología Oral Bioner
Seu electrònica