Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Resolucions

186 publicacions

RSS

Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es designa un representant de la UB a la Junta Rectora de l'Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona
Resolucions / de delegacions de representació
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona, de delegación de competencies en materia de acreditación institucional de centros
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de delegació de competències de representació en matèria de contractes i convenis d'edició de la Universitat de Barcelona
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de delegació de representació de la Universitat de Barcelona en l'associació Institut Joan Lluís Vives
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector per la qual es deleguen competències en Matèria d'Internacionalització
Resolucions / Altres
Resolució del vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, de 16 d'octubre del 2017, per la qual s'estableix una dotació addicional ("Welcome Pack") per als investigadors Ramón y Cajal que s'incorporin a la Universitat de Barcelona en la convocatòria 2016 i següents
15/12/2022 16:45 - Registre de publicació

Modificada per la Resolució del Vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, de data 11 de juny de 2018, per la que es modifica la resolució de 16 d'octubre de 2017, relativa a la dotació addicional ("Welcome Pack") per als investigadors Ramón y Cajal.

Data d'aprovació inicial: 16/10/2017

Data d'entrada en vigor: 16/10/2017

Data d'última modificació: 11/06/2018

És vigent? No

Resolucions / Altres
Resolució del Vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, de data 11 de juny de 2018, per la que es modifica la resolució de 16 d'octubre de 2017, relativa a la dotació addicional ("Welcome Pack") per als investigadors Ramón y Cajal
Resolucions / Altres
Resolució del vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona per la que es dona per finaltizada la dotació addicional ("Welcome Pack") per als investigadors Ramón y Cajal que s'establí per resolució de 16 d'octubre de 2017 i modificada per resolució d'11 de juny de 2018
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector per la qual es deleguen competències en materia de Recerca
08/02/2024 10:53 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 05/02/2024

Data d'entrada en vigor: 05/02/2024

És vigent?

Seu electrònica