Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Resolucions

159 publicacions

RSS

Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual es nomenen membres de la Comissió de seguiment, i el rector delega la seva representació en la Càtedra UB - Dentaid
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual es nomena a un membre de la Comissió de seguiment de la Càtedra UB CETT
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual delega la seva representació en la Càtedra UB Longevity Institute
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual es nomenen membres de la Comissió de seguiment, i el rector delega la seva representació en la Càtedra UB - ISDIN Live Young
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 24 de desembre de 2021, per la qual es nomena directora de la Càtedra Barcelona Estudis d'Habitatge
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual delega la representació en la Comissió de seguiment de la Càtedra de Sostenibilitat Energètica FUNSEAM
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector, de 26 de maig de 2021, per la qual es nomena un membre de la Comissió de Càtedres i Aules UB
22/11/2022 17:52 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 26/05/2021

Data d'entrada en vigor: 26/05/2021

És vigent?

Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2021, per la qual es deleguen competències en la vicerectora d'Igualtat i Gènere
22/11/2022 16:00 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 15/02/2021

Data d'entrada en vigor: 15/02/2021

És vigent?

Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 31 de maig de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona en la signatura digital de les subvencions i ajuts de l'àmbit acadèmic
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 31 de maig de 2021, per la qual es deleguen competències en matèria de sol·licitud de subvencions
Seu electrònica