You are here: Home →  Services → Regulatory provisions

Regulatory provisions

RSS

Resolucions / Altres

Resolució del vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, de 16 d'octubre del 2017, per la qual s'estableix una dotació addicional ("Welcome Pack") per als investigadors Ramón y Cajal que s'incorporin a la Universitat de Barcelona en la convocatòria 2016 i següents
15/12/2022 16:45 - Publishing register

Modificada per la Resolució del Vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, de data 11 de juny de 2018, per la que es modifica la resolució de 16 d'octubre de 2017, relativa a la dotació addicional ("Welcome Pack") per als investigadors Ramón y Cajal.

Approval date: 16/10/2017

Effective date: 16/10/2017

Last modification date: 11/06/2018

Subjects:
  • Personal
  • Recerca i Transferència
  • Personal / Docent i investigador

Is current? No

Electronic office