You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Subscribe to the publication news of Human Resources

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
Totes
Personal d'administració i serveis
Personal funcionari
Accés funció pública i anuncis temporals
Convocatòria de provisió
Personal laboral
Concursos de nou ingrés i anuncis temporals
Concursos per a personal fix
Contractes de relleu
Personal docent
Concursos de personal contractat
Temporal
Permanent
Concursos de personal funcionari
Serra Hunter

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Human Resources Unsubscription

Save Back
Searcher

Totes RSS

9 convocatorias de selección de personal

Nombre Fecha de publicación Fecha de modificación Estado
Concurs per a la selecció de professorat Lector de la Universitat de Barcelona convocat per Resolució del Rector de 25 d'octubre de 2019 - Plaça Física Aplicada - Tecnologia dels Materials 29-06-2020 08-07-2020 Open
Concurs per a la selecció de professorat Lector de la Universitat de Barcelona convocat per Resolució del Rector de 25 d'octubre de 2019 - Plaça Física Aplicada - Òptica Experimental 29-06-2020 07-07-2020 Open
Concurs per a la selecció de professorat Lector de la Universitat de Barcelona convocat per Resolució del Rector de 25 d'octubre de 2019 - Plaça Àrea Física Atòmica, Molecular i Nuclear 23-06-2020 23-06-2020 Open
Concurs per a la secció de professorat lector de la Universitat de Barcelona convocat per resolució del rector de 25 d'octubre de 2019 - plaça Àrea Química Física 23-06-2020 23-06-2020 Open
Acord de la comissió de professorat de la UB relatiu a les places de professorat lector que seran convocades a procés selectiu un cop finalitzada la suspensió de terminis derivada de l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 01-04-2020 01-04-2020 Open
Convocatòria de concurs públic per proveir 6 contractes de personal investigador postdoctoral del Programa propi d'I+D+I per fomentar les carreres científiques del professorat de la Universitat de Barcelona 03-10-2019 19-12-2019 Open
Convocatòria de concursos públics per a la selecció de professorat lector 04-11-2019 20-11-2019 Open
Convocatòria de concursos públics per a la selecció de professorat lector 07-06-2019 07-06-2019 Open
Convocatòria de concursos públics per a la selecció de professorat associat i professorat associat mèdic 07-06-2019 07-06-2019 Open
Electronic office