You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Subscribe to the publication news of Human Resources

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
Totes
Personal d'administració i serveis
Personal funcionari
Accés funció pública i anuncis temporals
Convocatòria de provisió
Personal laboral
Concursos de nou ingrés i anuncis temporals
Concursos per a personal fix
Contractes de relleu
Personal docent
Concursos de personal contractat
Temporal
Permanent
Concursos de personal funcionari
Serra Hunter

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Human Resources Unsubscription

Save Back
Searcher

Totes RSS

21 convocatorias de selección de personal

Nombre Fecha de publicación Fecha de modificación Estado
Convocatòria de concurs d'accés d'una plaça del cos docent de catedràtic d'universitat (torn lliure), vinculada amb l'Institut Català de la Salut, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Institut esmentat de data 1 de març de 2006 07-06-2019 13-09-2019 Open
Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure) 21-01-2019 25-07-2019 Open
Convocatòria de concurs d'accés d'una plaça del cos docent de catedràtic d'universitat (torn lliure), vinculada amb l'Hospital Clínic de Barcelona, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012 17-04-2019 23-07-2019 Open
Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a una plaça del cos docent de professor titular d'universitat, vinculada amb l'Institut Català de la Salut, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2006 01-03-2019 02-07-2019 Open
Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna) 21-01-2019 20-06-2019 Open
Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012 21-01-2019 23-05-2019 Open
Convocatòria de concurs d'accés diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012. 22-05-2018 28-11-2018 Open
Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat de torn lliure 03-04-2018 17-10-2018 Open
Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat de promoció interna 03-04-2018 05-10-2018 Open
Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de professorat titular d'universitat 03-04-2018 05-10-2018 Open
Electronic office