You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Subscribe to the publication news of Human Resources

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
Totes
Personal d'administració i serveis
Personal funcionari
Accés funció pública i anuncis temporals
Convocatòria de provisió
Personal laboral
Concursos de nou ingrés i anuncis temporals
Concursos per a personal fix
Contractes de relleu
Personal docent
Concursos de personal contractat
Temporal
Permanent
Concursos de personal funcionari
Serra Hunter

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Human Resources Unsubscription

Save Back
Searcher

Totes RSS

463 convocatorias de selección de personal

Nombre Fecha de publicación Fecha de modificación Estado
Convocatòria 2019 d'avaluació de l'activitat docent del professorat (tram docent autonòmic) 18-02-2020 10-03-2020 Open
UB-LE-7050: Processos Socials i Estructures / Social Processes and Structures 01-10-2019 10-03-2020 Open
Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure) 20-09-2019 09-03-2020 Open
Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018 20-09-2019 06-03-2020 Open
Convocatòria de concurs de mèrits per proveir quaranta (40) llocs de treball de personal funcionari d'administració i serveis del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona (Full Informatiu núm. 209) 14-11-2019 06-03-2020 Open
UB-LE-7016: Didàctica i Organització Educativa / Didactics and Educational Organization 30-09-2019 06-03-2020 Open
Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006 20-09-2019 04-03-2020 Open
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure) 13-09-2019 03-03-2020 Open
UB-LE-7026: Geografia Humana / Human Geography 01-10-2019 02-03-2020 Open
UB-LE-7038: Biofísica Mèdica / Medical Biophysics 01-10-2019 28-02-2020 Open
Electronic office