You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Subscribe to the publication news of Human Resources

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
Totes
Personal d'administració i serveis
Personal funcionari
Accés funció pública i anuncis temporals
Convocatòria de provisió
Personal laboral
Concursos de nou ingrés i anuncis temporals
Concursos per a personal fix
Contractes de relleu
Personal docent
Concursos de personal contractat
Temporal
Permanent
Concursos de personal funcionari
Serra Hunter

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Human Resources Unsubscription

Save Back
Searcher

Totes RSS

815 convocatorias de selección de personal

Nombre Fecha de publicación Fecha de modificación Estado
Plaça de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà i Àrea de coneixement d'Estratigrafia 17-02-2021 03-03-2021 Open
Convocatòria 2020 d'avaluació de l'activitat docent del professorat (tram docent autonòmic) 03-03-2021 03-03-2021 Open
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 22-01-2021 03-03-2021 Open
Plaça de Física Quàntica i Astrofísica i Àrea de coneixement de Física Atòmica, Molecular i Nuclear 17-02-2021 03-03-2021 Open
Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011 22-12-2020 02-03-2021 Open
Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011 22-12-2020 02-03-2021 Open
UB-LE-9019-9020: Didàctica i Organització Educativa / Didactics and Educational Organization 13-11-2020 02-03-2021 Open
Plaça del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística i Àrea de coneixement de Genètica 22-01-2021 02-03-2021 Open
UB-LE-9014: Física de la Matèria Condensada / Condensed Matter Physics 13-11-2020 02-03-2021 Open
UB-LE-9005: Economia Aplicada - Dpt. Economia / Applied Economics-Economics Dept. 12-11-2020 02-03-2021 Open
Electronic office