Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Resolucions

129 publicacions

RSS

Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de data 29 d'octubre de 2019, per la que es delega en el gerent de la Universitat de Barcelona la resolució de les peticions de percepció dels imports previstos pels articles 53.2 i 53.5 del Conveni Col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de les Universitats Públiques Catalanes
Resolucions / Altres
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de maig de 2020, per la qual es dissol la Càtedra UB de Gestió de la Diversitat i Cohesió Social-Segle XXI
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de maig de 2020, per la qual es nomena director de la Càtedra UB-Hospital Clínic de Cures Pal·liatives, es nomenen membres de la Comissió de seguiment d'aquesta, i el rector delega la seva representació en la mateixa
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector, de 24 d'abril de 2019, per la qual es delega en el Vicerector de Projecció i Internalització la representació legal de la Universitat de Barcelona a la signatura digital en matèria de mobilitat d'estudiants en programes d'intercanvi de la UE i es autoritzat perquè pugui sol·licitar i obtenir el certificat digital de representant d'aquesta Universitat com a persona jurídica
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del Rector, de 24 d'abril de 2019, de delegació en el Vicerector de Projecció i Internalització, de competències en matèria de mobilitat d'estudiants de nacionalitat extracomunitària en programes d'intercanvi de la UE
Resolucions / Altres
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 13 d'abril de 2021, per la qual s'acorda la pròrroga dels contractes del Programa de contractació d'investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de maig de 2020, per la qual es nomena director de la Càtedra UB-CCIES de Derecho de Regulación de Servicios Públicos, es nomenen membres de la Comissió de seguiment d'aquesta, i el rector delega la seva representació en la mateixa
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de maig de 2020, per la qual es nomena director de la Càtedra UB-GILEAD "VIH-Hepatitis Virales", es nomenen membres de la Comissió de seguiment d'aquesta, i el rector delega la seva representació en la mateixa
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 4 de febrer de 2021, per la qual es delega la presidència de la Comissió de Política Lingüística, delegada del Consell de Govern
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 9 de febrer de 2021, per la qual es delega en la vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat la representació del rector en la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB CETT
Seu electrònica