You are here: Home →  Services → Regulatory provisions

Regulatory provisions

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Searcher
Clean
Clean
Clean
Clean

Resolucions

129 publications

RSS

Resolucions / de delegació de competències
Acord del Consell de Govern de 2 de març de 2022, de delegació de competències a les comissions delegades del Consell de Govern
19/09/2022 08:23 - Publishing register

Approval date: 02/03/2022

Effective date: 02/03/2022

Is current? Yes

Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 13 de desembre de 2018, per la qual es delega en el gerent la competència sobre el procés selectiu del PAS per a la Borsa de Treball de personal funcionari interí de l'escala auxiliar administrativa
Resolucions / Altres
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, en relació a la tramitació telemàtica dels processos selectius i de provisió del PAS de la UB
Resolucions / d'Organització
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s'aprova el règim intern de funcionament de l'òrgan gestor de la Bústia Ètica i d'Integritat Institucional de la UB
30/09/2022 11:02 - Publishing register

Approval date: 09/06/2022

Effective date: 09/06/2022

Is current? Yes

Resolucions / Altres
Resolució de la Vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona per la qual s'adjudiquen els ajuts per a la intensificació de les activitats de transferència per al curs 2022-23
Resolucions / Altres
Resolució de la Vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona, per la qual es modifica el número d'ajuts que s'adjudiquen per a la Intensificació de les activitats de transferència pel curs 2022-23
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena a un membre del Consell de direcció de l'Ateneu UB
13/09/2022 16:49 - Publishing register

Approval date: 10/09/2021

Effective date: 10/09/2021

Is current? Yes

Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomenen els membres del Consell de direcció de l'Ateneu UB
13/09/2022 16:45 - Publishing register

Approval date: 10/11/2020

Effective date: 10/11/2020

Is current? Yes

Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena president de l'Ateneu UB
13/09/2022 16:38 - Publishing register

Approval date: 09/11/2020

Effective date: 09/11/2020

Is current? Yes

Electronic office