You are here: Home →  Services → Regulatory provisions

Regulatory provisions

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Searcher Help
Clean
Clean
Clean
Clean

Resolucions

177 publications

RSS

Resolucions / de delegació de competències
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 27 de maig de 2020, per la qual es delega la competència de resoldre les sol·licituds de places d'estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials o amb estudis universitaris oficials estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació o l'equivalència dels seus títols
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de maig de 2020, per la qual es nomena director de l'Aula UB de Implantología Oral Bioner
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 3 de febrer de 2021, per la qual es delega la presidència de la Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 3 de febrer de 2021, per la qual es delega la presidència de la Comissió dels Serveis Científics i Tecnològics, delegada del Consell de Govern
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 9 de febrer de 2021, per la qual es delega la representació en el Consell Rector i es designa representant en el Consell Acadèmic de la UIMIR
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2021, per la qual es delega la representació en la Junta de Govern del Consell de Govern del CSUC, a favor del vicerector de Transformació Digital
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 10 de febrer de 2021, per la qual es delega la competència de designar els coordinadors dels programes de doctorat
Resolucions / de nomenaments
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 26 de gener de 2021, per la qual es nomena patró de la Fundació IRB
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector, de 26 de gener de 2021, per la qual es designen membres del Patronat de la Fundació IDIBELL
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 26 de gener de 2021, per la qual es designen representants de la Universitat de Barcelona al Consell de Govern del Consorci Hospital Clínic de Barcelona
Electronic office