Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Disposiciones normativas

Disposiciones normativas

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Buscador
Limpiar
Limpiar
Limpiar
Limpiar

Resoluciones

150 publicaciones

RSS

Resoluciones / Otros
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 13 d'abril de 2021, per la qual s'acorda la pròrroga dels contractes del Programa de contractació d'investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de maig de 2020, per la qual es nomena director de la Càtedra UB-CCIES de Derecho de Regulación de Servicios Públicos, es nomenen membres de la Comissió de seguiment d'aquesta, i el rector delega la seva representació en la mateixa
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de maig de 2020, per la qual es nomena director de la Càtedra UB-GILEAD "VIH-Hepatitis Virales", es nomenen membres de la Comissió de seguiment d'aquesta, i el rector delega la seva representació en la mateixa
Resoluciones / de delegaciones competencias
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 4 de febrer de 2021, per la qual es delega la presidència de la Comissió de Política Lingüística, delegada del Consell de Govern
Resoluciones / de delegaciones de represenación
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 9 de febrer de 2021, per la qual es delega en la vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat la representació del rector en la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB CETT
Resoluciones / de delegaciones de represenación
Resolució del Rector, de 9 de febrer de 2021, per la qual es delega en el vicerector de Transformació Digital la representació del rector en la Comissió de seguiment de la Càtedra UB Economia Urbana Ciutat de Barcelona
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 7 de novembre de 2022, de nomenament de la senyora Meritxell Chaves Sánchez, com a secretària general de l'Aliança del CHARM-EU
Resoluciones / de delegaciones competencias
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 22 de febrer de 2021, per la qual es deleguen en el vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals, les competències en matèria de cessió temporal de béns mobles del patrimoni cultural de la UB
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual es nomena director de la Càtedra UB d'Innovació en Oncologia de Precisió, es nomenen membres de la Comissió de seguiment, i el rector delega la seva representació en la mateixa
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual es nomenen membres de la Comissió de seguiment, i el rector delega la seva representació en la Càtedra UB - BioHorizons
Sede Electrónica