Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Resolucions

177 publicacions

RSS

Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual delega la seva representació en la Càtedra UB Longevity Institute
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual es nomenen membres de la Comissió de seguiment, i el rector delega la seva representació en la Càtedra UB - ISDIN Live Young
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 24 de desembre de 2021, per la qual es nomena directora de la Càtedra Barcelona Estudis d'Habitatge
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual delega la representació en la Comissió de seguiment de la Càtedra de Sostenibilitat Energètica FUNSEAM
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector, de 26 de maig de 2021, per la qual es nomena un membre de la Comissió de Càtedres i Aules UB
22/11/2022 17:52 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 26/05/2021

Data d'entrada en vigor: 26/05/2021

És vigent?

Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2021, per la qual es deleguen competències en la vicerectora d'Igualtat i Gènere
22/11/2022 16:00 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 15/02/2021

Data d'entrada en vigor: 15/02/2021

És vigent?

Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 31 de maig de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona en la signatura digital de les subvencions i ajuts de l'àmbit acadèmic
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 31 de maig de 2021, per la qual es deleguen competències en matèria de sol·licitud de subvencions
Resolucions / de delegació de competències
Acord del Consell de Govern de 2 de març de 2022, de delegació de competències a les comissions delegades del Consell de Govern
19/09/2022 08:23 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 02/03/2022

Data d'entrada en vigor: 02/03/2022

És vigent?

Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 13 de desembre de 2018, per la qual es delega en el gerent la competència sobre el procés selectiu del PAS per a la Borsa de Treball de personal funcionari interí de l'escala auxiliar administrativa
Seu electrònica