Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Resolucions

129 publicacions

RSS

Resolucions / de delegació de competències
Acord del Consell de Govern de 2 de març de 2022, de delegació de competències a les comissions delegades del Consell de Govern
19/09/2022 08:23 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 02/03/2022

Data d'entrada en vigor: 02/03/2022

És vigent?

Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 13 de desembre de 2018, per la qual es delega en el gerent la competència sobre el procés selectiu del PAS per a la Borsa de Treball de personal funcionari interí de l'escala auxiliar administrativa
Resolucions / Altres
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, en relació a la tramitació telemàtica dels processos selectius i de provisió del PAS de la UB
18/10/2022 16:45 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 29/06/2020

Data d'entrada en vigor: 29/06/2020

És vigent?

Resolucions / d'Organització
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s'aprova el règim intern de funcionament de l'òrgan gestor de la Bústia Ètica i d'Integritat Institucional de la UB
30/09/2022 11:02 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 09/06/2022

Data d'entrada en vigor: 09/06/2022

És vigent?

Resolucions / Altres
Resolució de la Vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona per la qual s'adjudiquen els ajuts per a la intensificació de les activitats de transferència per al curs 2022-23
22/09/2022 16:34 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 21/09/2022

Data d'entrada en vigor: 21/09/2022

És vigent?

Resolucions / Altres
Resolució de la Vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona, per la qual es modifica el número d'ajuts que s'adjudiquen per a la Intensificació de les activitats de transferència pel curs 2022-23
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena a un membre del Consell de direcció de l'Ateneu UB
13/09/2022 16:49 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 10/09/2021

Data d'entrada en vigor: 10/09/2021

És vigent?

Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomenen els membres del Consell de direcció de l'Ateneu UB
13/09/2022 16:45 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 10/11/2020

Data d'entrada en vigor: 10/11/2020

És vigent?

Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena president de l'Ateneu UB
13/09/2022 16:38 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 09/11/2020

Data d'entrada en vigor: 09/11/2020

És vigent?

Seu electrònica