Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
455 publicacions

RSS

Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual es nomenen membres de la Comissió de seguiment, i el rector delega la seva representació en la Càtedra UB - Amespore
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es designa dos membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB Manuel Serra Domínguez de Dret Processal
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 1/2024, de 31 de gener, de la Secretaria General, per la qual es dona publicitat al document "Criteris relatius a l'elaboració, tramitació i publicació de les instruccions de la Universitat de Barcelona"
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de març de 2021, per la qual es nomena director de la Càtedra UB de Càncer de Pulmó AstraZeneca, es nomenen membres de la Comissió de seguiment, i el rector delega la seva representació en la mateixa
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena el director i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB IKI Media d'Enginyeria de Dades i Modelització Descriptiva i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena el director i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB de simulació cardiovascular i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena la directora i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB/ACdC sobre Estudis de consum i resolució alternativa de conflictes i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena el director i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB AdSalutem i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Normativa i Reglaments UB
Reglament de Funcionament intern de l'Observatori per l'Acció i la Recerca en Alimentació - Food Action and Research Observatory (FARO) de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Reglament de Símbols, Honors i Protocol de la Universitat de Barcelona
13/09/2022 17:05 - Registre de publicació

Aprovat per acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018 i modificat per l'aprovació de la DA 3a del Text Refós del Reglament d'Organització d'Estudiants, aprovat per acord del Consell de Govern de 21 d'abril de 2021

Data d'aprovació inicial: 08/06/2018

Data d'entrada en vigor: 09/06/2018

Data d'última modificació: 21/04/2021

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 22/04/2022

És vigent?

Seu electrònica