Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Normativa i Reglaments UB

270 publicacions

RSS

Normativa i Reglaments UB
Normes generals reguladores dels treballs de fi de màster universitari de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora dels treballs finals de màster universitari de la Universitat de Barcelona
26/03/2024 13:39 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor: 29/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora dels treballs finals de grau de la Universitat de Barcelona
26/03/2024 12:34 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor: 29/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit de la Universitat de Barcelona
22/02/2023 16:50 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 19/07/2012

Data d'entrada en vigor: 02/11/2012

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora del procediment per autoritzar l'ús de la marca Universitat de Barcelona per identificar els resultats de contractes de recerca i transferència
Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Reglament de Funcionament intern de l'Observatori per l'Acció i la Recerca en Alimentació - Food Action and Research Observatory (FARO) de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Reglament de Símbols, Honors i Protocol de la Universitat de Barcelona
13/09/2022 17:05 - Registre de publicació

Aprovat per acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018 i modificat per l'aprovació de la DA 3a del Text Refós del Reglament d'Organització d'Estudiants, aprovat per acord del Consell de Govern de 21 d'abril de 2021

Data d'aprovació inicial: 08/06/2018

Data d'entrada en vigor: 09/06/2018

Data d'última modificació: 21/04/2021

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 22/04/2022

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Política de seguretat de la informació en la utilització de mitjans electrònics de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa per a l'Adaptació, el Reconeixement i la Transferència de Crèdits en els ensenyaments oficials de Grau i Màster de la Universitat de Barcelona
27/07/2022 13:12 - Registre de publicació

Aprovada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2022. Modificada per acord del Consell de Govern de data 11 d'octubre de 2023.

Data d'aprovació inicial: 13/07/2022

Data d'entrada en vigor: 13/07/2022

Data d'última modificació: 11/10/2023

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 11/10/2023

És vigent?

Seu electrònica