Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
459 publicacions

RSS

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora dels cursos MOOC de la Universitat de Barcelona
07/12/2023 12:01 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 11/10/2023

Data d'entrada en vigor: 03/11/2023

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Política Antifrau de la Universitat de Barcelona
13/09/2022 11:46 - Registre de publicació

Aprovada per acord del Consell de Govern de data 1 de desembre de 2021. Modificada per acord del Consell de Govern de data 11 d'octubre de 2023.

Data d'aprovació inicial: 01/12/2021

Data d'entrada en vigor: 01/12/2021

Data d'última modificació: 11/10/2023

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 11/10/2023

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa de votació electrònica de la Universitat de Barcelona, atesa la situació sanitària derivada de la COVID-19
Normativa i Reglaments UB
Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i transferència de la Universitat de Barcelona
22/12/2022 11:50 - Registre de publicació

Els articles 23 a 37 de la Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i transferència de la Universitat de Barcelona es deroguen per la Disposició Derogatòria de la Normativa d'Estructures Internes de transferència, innovació i emprenedoria de la Universitat de Barcelona, aprovada per acord del Consell de Govern de 19 d'octubre de 2022. Derogada per la Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i les aliances transversals de recerca (HUB) de la Universitat de Barcelona, aprovada per acord del Consell de Govern d'11 d'octubre de 2023

Data d'aprovació inicial: 07/10/2020

Data d'entrada en vigor: 08/10/2020

Data d'última modificació: 14/10/2021

És vigent? No

Normativa i Reglaments UB
Normativa d'estructures internes de transferència, innovació i emprenedoria de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i les aliances transversals de recerca (HUB) de la Universitat de Barcelona
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 1/2023, de 27 de juliol, de la secretària general, la vicerectora d'Igualtat i Gènere i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística sobre l'ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives
Instruccions
Instrucció 8/2023, de 10 de novembre, de la secretària general, la vicerectora d'Igualtat i Gènere i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística, que estableix un mecanisme de supervisió i acompanyament relatiu a la Instrucció 1/2023, de 27 de juliol, sobre l'ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives i dilucida qüestions relatives a la seva aplicació
Instruccions
Instrucció 7/2023 de la vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona per la qual es defineixen les característiques de les activitats de transferència corresponents a contractes de recerca o serveis, a l'efecte d'atribuir puntuació en l'avaluació d'inputs del PDA de recerca
Normativa i Reglaments UB
Estatut del personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona
03/11/2023 15:09 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 11/10/2023

Data d'entrada en vigor: 13/10/2023

És vigent?

Seu electrònica