Sou aquí: Inici →  Serveis → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Subscriure's a les novetats del tauler d'anuncis

Et pots subscriure a les novetats dels àmbits que escolleixis, ja sigui un mòdul o una categoria en especific, de manera que quan es publiquin nous anuncis rebràs un avís al correu electrònic. En cas que ja estessis subscrit s'actualitzarien els teus àmbits d'interès guardats.
Adreça electrònica
Totes
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Beques i Ajuts
Eleccions
Disposicions normatives

Dret d'informació relatiu al tractament de dades personals (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és gestionar la subscripció al butlletí de novetats del tauler d'anuncis de la Universitat de Barcelona. (3) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (4) Podeu consultar la informació detallada dels tractaments esmentats a l'adreça electrònica https://seu.ub.edu/contingutPublic/mostrarContingut/586
Acceptar
Desa Torna

Deixar de rebre novetats

Un cop cancel·lis la/les subscripcions rebràs un correu de confirmació
Adreça electrònica
Desubscripció total
Desubscripció del tauler d'anuncis

Desa Torna
Cercador
Totes
18.449 anuncis
Anunci de la publicació del resultat de la prova i la convocatòria d'entrevista del lloc de treball 36293 (Tribunal núm. 22) de la Convocatòria de concurs (torn de trasllat, reincorporació d'excedències i torn de promoció interna) per a proveir 41 llocs de treball vacants de PAS laboral de la Universitat de Barcelona (Full Inf. 196)
Anunci de la modificació del calendari de fases del concurs del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
Anunci de la publicació Llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria de concurs de mèrits per proveir vint-i-sis (26) llocs de treball de personal d'administració i serveis funcionari de la Universitat de Barcelona (Full Informatiu núm. 207).
Convocatòria d'ajuts de mobilitat per a la formació per a professorat i personal investigador amb contractació temporal (2n semestre del curs 2019-2020)
01/10/2019 15:20 - Registre de publicació

El 27 de març de 2019 es va fer pública la resolució per la qual es convocaven ajuts en el marc del Programa de formació per a professorat amb contractació temporal per al curs 2019-2020. D'acord amb la Base 1 de la convocatòria es convoquen 12 ajuts (6 previstos per al segon període del curs acadèmic 2019-2020, 4 que no es van atorgar per al primer període del mateix curs i 2 provinents de renúncies). Les sol·licituds d'ajuts per al segon període del curs 2019-2020 (febrer a agost del 2020) es poden presentar en el termini de 10 dies hàbils compresos entre el dia 1 i el 14 d'octubre de 2019, ambdós inclosos. L'objectiu d'aquesta convocatòria és facilitar la mobilitat del professorat amb contractació de caràcter temporal i dedicació a temps complet i de determinats col·lectius de personal investigador, perquè pugui fer estades en altres universitats o centres de recerca o equivalents, preferentment a l'estranger, a fi de millorar la seva formació i, d'aquesta manera, millorar els seus currículum tant en l'aspecte docent com de recerca, i poder així aconseguir els mèrits necessaris per afrontar els processos d'acreditació establerts en la legislació vigent. Procediment de sol·licitud Les sol·licituds de participació han de ser formalitzades d'acord amb el model normalitzat, adreçades al vicerector de Personal Docent i Investigador i s'han de presentar a l'Oficina d'Afers Generals del centre al qual estigui vinculada la persona sol·licitant. S'han d'acompanyar de la següent documentació: a) Document acreditatiu que confirma l'acceptació de l'estada i acollida de la universitat o centre de recerca o equivalent de destinació. b) El pla de treball en relació a l'activitat que es vol fer durant l'estada. c) Informe favorable del consell de departament en el qual es faci constar que si és atorgat l'ajut, el Departament assumirà l'encàrrec docent de la persona sol·licitant.

Anunci de noves propostes de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (84 places)
Anunci del calendari de fases del concurs del Departament de Geografia per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
Announcement of Resolution of 17 September 2019, by which declares NON-PROVISION the position of the competition tenure-elegible lecturer UB-LE-508 profile "Criminology"
Anunci de Resolució del Rector, de 17 de setembre de 2019, per la que ES DECLARA DESERTA la provisió de la plaça convocada a concurs de professor lector UB-LE-508 amb perfil "Criminologia"
Anunci de Resolució de l'Annex a les Convocatòries de Programes de mobilitat internacional per a estudiants de la Universitat de Barcelona, per al curs 2019-2020 (Erasmus KA103 (estudis i pràctiques), Convenis Generals i Convenis Específics)
Anunci del Resultat de la prova, entrevista i mèrits del lloc de treball 36725 (Tribunal núm.16) de la convocatòria de concurs (torn de trasllat, reincorporació d'excedències i torn de promoció interna) per a proveir 41 llocs de treball vacants de PAS laboral de la Universitat de Barcelona (Full Inf. 196)
Seu electrònica