Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

Buscador
Todas
4.046 anuncios
Anunci de llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
Anunci de llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
Anunci de llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006
Anunci de llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
Anunci de comunicació de la data de constitució i barem de criteris específics de la Comissió de Selecció del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (UB-LE-7037) / Announcement of notification of constitution and specific criteria and scale of the selection committee for the competition to fill Tenure-elegibe lecturer posts under the Serra Húnter Programme (UB-LE-7037)
Anunci de comunicació de la data de constitució i barem de criteris específics de la Comissió de Selecció del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (UB-LE-7026) / Announcement of notification of constitution and specific criteria and scale of the selection committee for the competition to fill Tenure-elegibe lecturer posts under the Serra Húnter Programme (UB-LE-7026)
Anunci de comunicació de la data de celebració de la prova de selecció de la Comissió de Selecció del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (UB-LE-7027) / Announcement of notification of date of selection test of the selection committee for the competition to fill Tenure-elegibe lecturer posts under the Serra Húnter Programme (UB-LE-7027)
Anunci de resolució d'una beca de col·laboració amb el doctorat de Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental. (FGH2019.15)
Anunci de comunicació de la data de constitució i barem de criteris específics de la Comissió de Selecció del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (UB-LE-7017) / Announcement of notification of constitution and specific criteria and scale of the selection committee for the competition to fill Tenure-elegibe lecturer posts under the Serra Húnter Programme (UB-LE-7017)
Anunci de comunicació de la data de constitució i barem de criteris específics de la Comissió de Selecció del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (UB-LE-7004) / Announcement of notification of constitution and specific criteria and scale of the selection committee for the competition to fill Tenure-elegibe lecturer posts under the Serra Húnter Programme (UB-LE-7004)
Sede Electrónica