Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

Suscribirse a las novedades del tablón de anuncios

Te puedes suscribir a las novedades de los ámbitos que escojas, ya sea un módulo o una categoría en específico de manera que cuando se publiquen nuevos anuncios recibirás un aviso en tu correo electrónico. En caso que ya estuvieses suscrito se actualizarían sus ámbitos guardados.
Correo electrónico
Todas
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Beques i Ajuts
Eleccions
Disposicions normatives

Derecho de información relativo al tratamiento de datos personales (1) El responsable del tratamiento de sus datos es la Secretaría General de la Universidad de Barcelona. (2) La finalidad del tratamiento es gestionar la suscripción al boletín de novedades del tablón de anuncios de la Universidad de Barcelona. (3) Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, oponerse a su tratamiento, solicitar la portabilidad y la limitación de los tratamientos, en determinadas circunstancias. (4) Puede consultar la información detallada de los tratamientos mencionados en la dirección electrónica https://seu.ub.edu/contingutPublic/mostrarContingut/586
Aceptar
Guardar Volver

Dejar de recibir novedades

Una vez canceles la/s suscripciones recibirá un correo de confirmación
Correo electrónico
Desuscripción total
Desuscripción del tablón de anuncios

Guardar Volver
Buscador Ayuda
Todas
20.919 anuncios
Anunci de Convocatòria d'1 beca de col·laboració amb la Facultat d'Economia i Empresa
Anunci d'esmena de la convocatòria ordinària de Primavera, de 9 d'abril de 2024, de 132 beques de col·laboració, relativa a les beques de l'Escola d'Idiomes Moderns, EIM (2024.1)
Anunci de convocatòria de concurs per a l'estabilització de professorat associat de la Universitat de Barcelona
Anunci de contracte laboral indefinit vinculat a finançament, de Tècnic/a Especialitzat/da (AFIN/2024/80) a l'Administració de Centre de Filosofia i de Geografia i Història - Departament d'Antropologia Social
Anunci de contracte laboral indefinit vinculat a finançament, de Tècnic/a Especialitzat/da (AFIN/2024/79) a l'Administració de Centre del Campus de Bellvitge - Departament de Patologia i Terapèutica Experimental
Anunci de contracte laboral de durada determinada vinculat a l'execució de projectes del pla de recuperació, transformació i resiliència, de Tècnic/a Superior (AFDT/2024/32) a l'Administració de Centre de Física i de Química - Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Anunci dels acords de la reunió del tribunal núm.4, relatius a la puntuació obtinguda a l'entrevista i la qualificació final de la fase de proves (Lloc de treball 6683) del concurs de trasllat, reincorporació d'excedències, promoció interna i nou ingrés per cobrir tretze llocs de treball vacants de Personal d'Administració i Serveis laboral de la Universitat de Barcelona (Codi OF123/2022/1)
Anunci de l'acord de publicació de les qualificacions de les persones que han concorregut al segon exercici de la prova de coneixements del procés selectiu d'estabilització per accedir a l'escala d'auxiliars de biblioteca (subgrup C1) de la Universitat de Barcelona pel sistema selectiu de concurs oposició (Codi FC1/2022/1)
Anunci de la Llista de candidatures presentades per a valoració de currículums del contracte laboral indefinit vinculat a finançament, de Tècnic/a Superior (AFIN/2024/69) a l'Administració de Centre de Filosofia i de Geografia i Història - Departament de Geografia
Anunci de la publicació de la proclamació de la candidata electa a cap d'estudis d'Enginyeria de Materials. Facultat de Química (05042024_ConsellEstudis_PR202)
Sede Electrónica