You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Subscribe to the news of the bulletin board

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
All
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Bulletin board unsubscription

Save Back
Searcher
All
7,082 bulletins
Anunci de la publicació de la convocatòria i tipologia de la prova i distribució del barem de l'Anunci de nomenament de Lletrat/ada de funcionari interí (Codi 29822)
Anunci del calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial per a places de catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna
Anunci del calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
Anunci de noves propostes de provisió de plaça del concurs de places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
Anunci de la publicació del resultat de la prova i convocatòria d'entrevistes de l'Anunci de contracte de relleu per cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a grau mitjà de laboratori dels Centres Científics i Tecnològics UB (Codi R/2018/02) amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci de la publicació del resultat de la prova del contracte de relleu per jubilació parcial d'un/a Tècnic/a superior d'anàlisi al Gabinet Tècnic del Rectorat (15396)
Anunci dels resultats de la prova, entrevistes i mèrits, de la plaça 6594 (Tribunal nº 5) de la Convocatòria de concurs (torn de trasllat, reincorporació d'excedències i torn de promoció interna) per proveir llocs de treball vacants de PAS laboral (Full 183)
Anunci de la Convocatòria d'exposició de memòria del lloc de treball 9871 de la Convocatòria de concurs específic de mèrits per a proveir llocs singulars de personal funcionari (Full 187)
Anunci del calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Microbiologia del concurs d'accés a places de professorat titular d'universitat
Anunci de la publicació de l'Anunci de contracte de relleu d'un/a Tècnic/a especialista Informàtic/a de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb motiu d'una jubilació parcial (Codi 8309)
Electronic office