Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Normativa i Reglaments UB

267 publicacions

RSS

Normativa i Reglaments UB
Reglament de la Facultat d'Educació
25/07/2022 14:20 - Registre de publicació

Aprovat per la Junta de Facultat en data 10 de febrer de 2015. Modificat per la Junta de Facultat en data 20 de setembre i 3 d'octubre de 2018, ratificat pel Consell de Govern en data 9 d'octubre de 2018. Modificat per la Junta de Facultat en data 23 de setembre de 2020 i ratificat pel Consell de Govern en data 7 d'octubre de 2020. Modificat per la Junta de Facultat en data 21 de desembre de 2023 i ratificat pel Consell de Govern en data 28 de febrer de 2024.

Data d'aprovació inicial: 09/10/2018

Data d'entrada en vigor: 10/10/2018

Data d'última modificació: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 29/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Mecanismes de garantia i compliment de la integritat institucional de la Universitat de Barcelona
30/09/2022 16:08 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 01/12/2021

Data d'entrada en vigor: 01/12/2021

Data d'última modificació: 11/10/2023

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 11/10/2023

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Codi ètic, d'integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona
30/09/2022 15:31 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 09/10/2018

Data d'entrada en vigor: 09/10/2018

Data d'última modificació: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 28/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament del Comitè d'Ètica de la Universitat de Barcelona
27/03/2024 10:36 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor: 29/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Directrius per a l'organització academicodocent de la Universitat de Barcelona per al curs 2024-2025
26/03/2024 15:08 - Registre de publicació

Criteris de reconeixement de l'activitat docent en Gr@d i en PDA

Data d'aprovació inicial: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor: 29/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normes generals reguladores dels treballs de fi de màster universitari de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora dels treballs finals de màster universitari de la Universitat de Barcelona
26/03/2024 13:39 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor: 29/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora dels treballs finals de grau de la Universitat de Barcelona
26/03/2024 12:34 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor: 29/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit de la Universitat de Barcelona
22/02/2023 16:50 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 19/07/2012

Data d'entrada en vigor: 02/11/2012

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora del procediment per autoritzar l'ús de la marca Universitat de Barcelona per identificar els resultats de contractes de recerca i transferència
Seu electrònica