Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Normativa i Reglaments UB

255 publicacions

RSS

Normativa i Reglaments UB
Normativa de la Universitat de Barcelona reguladora dels observatoris i centres de documentació
Normativa i Reglaments UB
Text Refós de les normatives de la Universitat de Barcelona reguladores dels Instituts de Recerca
Normativa i Reglaments UB
Normativa bàsica de departaments, d'adscripció a facultats i escoles universitàries dels departaments vinculats a més d'un centre i de seccions departamentals
Normativa i Reglaments UB
Reglament de Política Documental de la Universitat de Barcelona
22/02/2023 16:26 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 03/10/2013

Data d'entrada en vigor: 04/10/2013

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament de l'Observatori Centre d'Estudis Australians i Transnacionals
03/11/2022 16:54 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 19/10/2022

Data d'entrada en vigor: 20/10/2022

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament de l'Observatori de l'Educació Digital
08/11/2022 16:36 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 19/10/2022

Data d'entrada en vigor: 20/10/2022

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans
04/11/2022 15:32 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 19/10/2022

Data d'entrada en vigor: 20/10/2022

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges
16/02/2023 18:15 - Registre de publicació

El Capítol III: Avaluació i Qualificació dels aprenentatges queda derogat per la Disposició derogatòria única de la Normativa reguladora de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona, aprovada per acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2020.

Data d'aprovació inicial: 08/05/2012

Data d'entrada en vigor: 09/05/2012

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa d'extinció de titulacions i plans d'estudis de la Universitat de Barcelona
14/02/2023 18:09 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 27/02/2020

Data d'entrada en vigor: 28/02/2020

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora del nombre màxim de crèdits a matricular en els ensenyaments oficials de grau
14/02/2023 16:50 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 19/07/2012

Data d'entrada en vigor: 20/07/2012

És vigent?

Seu electrònica