Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Normativa i Reglaments UB

270 publicacions

RSS

Normativa i Reglaments UB
Normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona (Curs 2023-2024)
18/04/2024 09:43 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 12/07/2023

Data d'entrada en vigor: 13/07/2023

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa de cursos de postgrau i d'extensió universitària de la Universitat de Barcelona
21/12/2022 18:17 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 15/01/2016

Data d'entrada en vigor: 16/01/2016

És vigent? No

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona
23/02/2023 20:17 - Registre de publicació

Als doctorands que hagin iniciat estudis de doctorat abans del curs 2024-2025 els són aplicables les disposicions reguladores del doctorat en el moment d'inici d'aquests estudis. No obstant això, el règim relatiu al dipòsit, tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral que s'aplicarà aquests estudiants a partir del curs acadèmic 2024-2025, serà la Normativa reguladora del doctorat de la Universitat de Barcelona aprovada pel Consell de Govern de data 28 de febrer de 2024.

Data d'aprovació inicial: 16/03/2012

Data d'entrada en vigor: 17/03/2012

Data d'última modificació: 14/07/2021

És vigent? No

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora del doctorat de la Universitat de Barcelona
09/04/2024 09:15 - Registre de publicació

Aquesta normativa entra en vigor el curs acadèmic 2024-2025 i s'aplica íntegrament als estudiants que es matriculin per primera vegada a partir del curs 2024-2025. El curs 2024-2025 s'inicia l'1 d'octubre de 2024.

Als doctorands que hagin iniciat estudis de doctorat en la data d'entrada en vigor d'aquesta normativa els són aplicables les disposicions reguladores del doctorat vigents en el moment d'inici d'aquests estudis. No obstant això, el règim relatiu al dipòsit, tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral que preveu aquesta normativa és aplicable a aquests estudiants a partir del curs acadèmic 2024-2025

Data d'aprovació inicial: 28/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
27/07/2022 11:18 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 20/10/2017

Data d'entrada en vigor: 21/10/2017

És vigent? No

Normativa i Reglaments UB
Reglament del Departament d'Infermeria Fonamental i Clínica de la Facultat d'Infermeria
27/03/2024 13:55 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor: 29/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament de la Facultat de Belles Arts
25/07/2022 12:34 - Registre de publicació

Aprovat per la Junta de Facultat en data 30 de juny de 2004 i ratificat pel Consell de Govern en data 6 de juliol de 2004. Modificat per la Junta de Facultat en data 25 de gener de 2024 i ratificat pel Consell de Govern en data 28 de febrer de 2024.

Data d'aprovació inicial: 06/07/2004

Data d'entrada en vigor: 07/07/2004

Data d'última modificació: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 28/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament de la Facultat d'Educació
25/07/2022 14:20 - Registre de publicació

Aprovat per la Junta de Facultat en data 10 de febrer de 2015. Modificat per la Junta de Facultat en data 20 de setembre i 3 d'octubre de 2018, ratificat pel Consell de Govern en data 9 d'octubre de 2018. Modificat per la Junta de Facultat en data 23 de setembre de 2020 i ratificat pel Consell de Govern en data 7 d'octubre de 2020. Modificat per la Junta de Facultat en data 21 de desembre de 2023 i ratificat pel Consell de Govern en data 28 de febrer de 2024.

Data d'aprovació inicial: 09/10/2018

Data d'entrada en vigor: 10/10/2018

Data d'última modificació: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 29/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Mecanismes de garantia i compliment de la integritat institucional de la Universitat de Barcelona
30/09/2022 16:08 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 01/12/2021

Data d'entrada en vigor: 01/12/2021

Data d'última modificació: 11/10/2023

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 11/10/2023

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Codi ètic, d'integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona
30/09/2022 15:31 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 09/10/2018

Data d'entrada en vigor: 09/10/2018

Data d'última modificació: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 28/02/2024

És vigent?

Seu electrònica