Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Normativa i Reglaments UB

250 publicacions

RSS

Normativa i Reglaments UB
Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona
14/02/2023 18:17 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 19/07/2011

Data d'entrada en vigor: 20/07/2011

Data d'última modificació: 10/04/2014

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normes reguladores de la inscripció com a estades esporàdiques en màsters universitaris de la Universitat de Barcelona
14/02/2023 19:28 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 29/09/2009

Data d'entrada en vigor: 30/09/2009

Data d'última modificació: 11/12/2014

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora del nombre màxim de crèdits a matricular en els ensenyaments oficials de màster de la Universitat de Barcelona
14/02/2023 19:25 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 11/12/2014

Data d'entrada en vigor: 12/12/2014

Data d'última modificació: 06/11/2019

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de màster de la Universitat de Barcelona
14/02/2023 19:36 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 19/07/2011

Data d'entrada en vigor: 20/07/2011

Data d'última modificació: 10/04/2014

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Acord del Consell de Govern d'1 de desembre de 2021 relatiu a l'assignació de punts a càrrecs acadèmics per mèrits de gestió
07/12/2022 16:15 - Registre de publicació

Modificació per acord del Consell de Govern de 2 de març de 2022.

Data d'aprovació inicial: 01/12/2021

Data d'entrada en vigor: 01/12/2021

Data d'última modificació: 02/03/2022

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora del procediment de creació i funcionament de les Càtedres i Aules UB
16/12/2022 16:14 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 05/12/2017

Data d'entrada en vigor: 06/12/2017

Data d'última modificació: 27/02/2020

És vigent? No

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora de la política d'identificació i signatura electrònica de la Universitat de Barcelona
22/02/2023 18:33 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 14/02/2018

Data d'entrada en vigor: 15/02/2018

Data d'última modificació: 27/02/2020

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona
23/02/2023 20:17 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 16/03/2012

Data d'entrada en vigor: 17/03/2012

Data d'última modificació: 14/07/2021

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament de beques de col·laboració per a estudiants de grau i master de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Reglament d'organització, funcionament i exercici del control intern de la Universitat de Barcelona
01/03/2023 16:46 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 12/05/2016

Data d'entrada en vigor: 13/05/2016

Data d'última modificació: 24/02/2021

És vigent?

Seu electrònica