Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Normativa i Reglaments UB

265 publicacions

RSS

Normativa i Reglaments UB
Reglament del Comitè d'Ètica de la Universitat de Barcelona
27/03/2024 10:36 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor: 29/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Directrius per a l'organització academicodocent de la Universitat de Barcelona per al curs 2024-2025
26/03/2024 15:08 - Registre de publicació

Criteris de reconeixement de l'activitat docent en Gr@d i en PDA

Data d'aprovació inicial: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor: 29/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normes generals reguladores dels treballs de fi de màster universitari de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora dels treballs finals de màster universitari de la Universitat de Barcelona
26/03/2024 13:39 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor: 29/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora dels treballs finals de grau de la Universitat de Barcelona
26/03/2024 12:34 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor: 29/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit de la Universitat de Barcelona
22/02/2023 16:50 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 19/07/2012

Data d'entrada en vigor: 02/11/2012

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora del procediment per autoritzar l'ús de la marca Universitat de Barcelona per identificar els resultats de contractes de recerca i transferència
Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Reglament de Funcionament intern de l'Observatori per l'Acció i la Recerca en Alimentació - Food Action and Research Observatory (FARO) de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Reglament de Símbols, Honors i Protocol de la Universitat de Barcelona
13/09/2022 17:05 - Registre de publicació

Aprovat per acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018 i modificat per l'aprovació de la DA 3a del Text Refós del Reglament d'Organització d'Estudiants, aprovat per acord del Consell de Govern de 21 d'abril de 2021

Data d'aprovació inicial: 08/06/2018

Data d'entrada en vigor: 09/06/2018

Data d'última modificació: 21/04/2021

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 22/04/2022

És vigent?

Seu electrònica