Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
459 publicacions

RSS

Normativa i Reglaments UB
Codi ètic, d'integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona
30/09/2022 15:31 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 09/10/2018

Data d'entrada en vigor: 09/10/2018

Data d'última modificació: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 28/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament del Comitè d'Ètica de la Universitat de Barcelona
27/03/2024 10:36 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor: 29/02/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Directrius per a l'organització academicodocent de la Universitat de Barcelona per al curs 2024-2025
26/03/2024 15:08 - Registre de publicació

Criteris de reconeixement de l'activitat docent en Gr@d i en PDA

Data d'aprovació inicial: 28/02/2024

Data d'entrada en vigor: 29/02/2024

És vigent?

Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2021, per la qual es deleguen competències en el vicerector de recerca
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector per la qual es deleguen competències en matèria de Recerca
08/02/2024 10:57 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 25/10/2021

Data d'entrada en vigor: 25/10/2021

És vigent? No

Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 3 de juny de 2021, per la qual es deleguen competències en matèria de Recerca
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 22 d'abril de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en l'Associació Institut Joan Lluís Vives
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 13 de maig de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en la signatura de contractes i convenis en matèria d'edició
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 13 de maig de 2021, per la qual es delega la competència en matèria de verificació i modificació dels títols oficials de Doctorat
Resolucions / de delegacions de representació
Resolución del Rector de la Universitat de Barcelona por la que se delega la competencia en materia de verificación y modificación de los títulos oficiales de grado y máster universitario
Seu electrònica