Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
459 publicacions

RSS

Normativa i Reglaments UB
Reglament relatiu al sistema intern d'informació de la Universitat de Barcelona per a la protecció de les persones que tenen la consideració d'informants en l'àmbit de la Llei 2/2023
Normativa i Reglaments UB
Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona
14/02/2023 17:42 - Registre de publicació

Aprovat pel Consell de Govern de 8 de maig de 2012. Modificat pel Consell de Govern de 23 de juliol de 2013. Derogada per la Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de la Barcelona, aprovada pel Consell de Govern de 11 d'octubre de 2023

Data d'aprovació inicial: 08/05/2012

Data d'entrada en vigor: 09/05/2012

Data d'última modificació: 23/07/2013

És vigent? No

Normativa i Reglaments UB
Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 23 d'octubre de 2023, per la qual es nomena directora, i es cesa i nomena un membre, de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB Forestadent d'Ortodòncia Digital
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 23 d'octubre, per la qual es nomena directora i membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB de Dret Registral i delega la seva representació en la mateixa
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 23 d'octubre de 2023, per la qual es nomena directora i membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB de Perspectiva de Gènere i Feminismes Ciutat de Cornellà i delega la seva representació en la mateixa
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 23 d'octubre de 2023, per la qual es nomena directora de l'Aula UB Ana M. Lajusticia Impulsa els teus Somnis de Formació en Química
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 6/2023, de 10 d'octubre, de la Secretaria General sobre els aspectes formals i gràfics dels textos institucionals
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 5/2023, de 10 d'octubre, de la Secretaria General i el Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística sobre la traducció al castellà i a l'anglès de les disposicions normatives
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 4/2023, de 10 d'octubre, de la Secretaria General, que modifica la Instrucció 1/2023, de 10 de març sobre l'aplicació del document "Directrius de tècnica normativa: criteris per millorar la qualitat tècnica de la normativa de la Universitat de Barcelona"
Seu electrònica