Interrupcions previstes del servei

10 interrupcions
Inici de la interrupció:13/01/2022 07:30

Motiu: <p>Per actualitzaci&oacute; de dades al servidor, quedaran interropunts per 1h els tr&agrave;mits de sol&middot;licitud de participaci&oacute; als processos de RRHH: Auxiliars de serveis fase 3 i d'esmenes del concurs de PDI Lector</p>

Durada prevista: 1h
Inici de la interrupció:10/06/2021 06:00

Motiu: El registre de la Universitat de Barcelona queda interromput per tasques de manteniment i actualització

Durada prevista: 10h
Inici de la interrupció:10/06/2021 06:00

Motiu: El mòdul de cerca de Recursos Humans està deshabilitat temporalment per tasques de manteniment i actualització

Durada prevista: 10h
Inici de la interrupció:19/05/2021 22:30

Motiu: Actualització de la infraestructura de xarxa del CPD. No seran accessibles les aplicacions corporatives. Recordar que el correu i en general, les aplicacions del núvol UB, seran accessible si ja teniu una connexió a la UB (des del mòbil el correu no deixarà de funcionar).

Durada prevista: 3h
Inici de la interrupció:14/05/2021 15:30

Motiu: A causa d'una intervenció programada per part de l'AOC (Admnistració Oberta de Catalunya), el servei eNotum no estarà disponible en aquesta forquilla: -14 maig a les 15.30 hores -16 maig a les 9 hores La no disponibilitat afectarà tant al portal de l'empleat públic, com al portal de ciutadania com als webservices, per tant, durant aquest període no es podran ni crear notificacions per part dels treballadors públics ni accedir-hi per part de la ciutadania.

Durada prevista: Fins el dia 16/05/2021 a les 9:00h
Inici de la interrupció:29/03/2021 05:00

Motiu: Degut als treballs d'actualització a la versió 9.4.9.0 a l'aplicació Perseu-Recursos Humans (rrhhadm.ub.edu) a l'entorn de Producció l'aplicació no estarà operativa entre les 05:00 i les 11:00. El Portal UB-Espai [rrhhportal.ub.edu]Perseu deixarà d'estar operatiu en el mateix horari

Durada prevista: 6h
Inici de la interrupció:04/03/2021 05:00

Motiu: Degut als treballs d'actualització a la versió 9.4.8.0 a l'aplicació Perseu-Recursos Humans (rrhhadm.ub.edu) a l'entorn de Producció l'aplicació no estarà operativa entre les 05:00 i les 11:00. El Portal UB-Espai [rrhhportal.ub.edu]Perseu deixarà d'estar operatiu en el mateix horari

Durada prevista: 6h
Inici de la interrupció:24/02/2021 10:32

Motiu: A causa del manteniment programat per implementar millores de funcionament, el proper dimecres 24 de febrer de 15.30 a 16.30 hores, tots els serveis associats a la seu electrònica estaran aturats.

Durada prevista: 1 hora
Inici de la interrupció:16/12/2019 08:00

Motiu: A causa del manteniment programat en el manteniment d'equipament informàtic, dilluns 16 de desembre de 8:00 a 9:00 hores, tots els serveis associats a la seu electrònica estaran aturats.

Durada prevista: 1 hora
Inici de la interrupció:24/10/2019 09:54

Motiu: Motiu: Dijous,24 d'octubre, 9:00 hores del matí s'ha produït una incidència en l'aplicació de registre (ERES) de la Universitat de Barcelona. Aquesta incidència afecta a les unitats de registre i pot afectar a totes les aplicacions que requereixin d'un assentament electrònic (tràmits relacionats amb documents acadèmics, reconeixements de crèdits, expedients acadèmics electrònics, instància genèrica, etc.). S'està treballant per resoldre, al més aviat possible, la incidència.

Durada prevista: 6 hores
Seu electrònica