Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
455 publicacions

RSS

Instruccions / Secretaria General
Instrucció 3/2024, de 21 de març, de la Secretaria General sobre la denominació personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es proposa a la Dra. Montserrat Puig Llobet com a representant de la UB al Consell Assessor de l'Associació per l'Equitat de Gènere, Women in Global Health Spain
Instruccions
Instrucció 1/2022 de la Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació referent a la Guia per a la correcta identificació de l'autoria i la filiació institucional en les publicacions científiques de la Universitat de Barcelona
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es designa un representant de la UB a la Junta Rectora de l'Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona
Resolucions / de delegacions de representació
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona, de delegación de competencies en materia de acreditación institucional de centros
Resolucions / de delegacions de representació
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona, de delegación de competencias en materia de verificación, modificación y acreditación de los títulos oficiales de grado y máster
Resolucions / de delegacions de representació
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona, de delegación de competencias en materia de verificación, modificación y acreditación de los títulos de doctorado
Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora del procediment per autoritzar l'ús de la marca Universitat de Barcelona per identificar els resultats de contractes de recerca i transferència
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de delegació de competències de representació en matèria de contractes i convenis d'edició de la Universitat de Barcelona
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de delegació de representació de la Universitat de Barcelona en l'associació Institut Joan Lluís Vives
Seu electrònica