Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
455 publicacions

RSS

Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 5 de desembre de 2023, per la qual nomena el Dr. Marcelino Jiménez León responsable de gestió de col·lecció patrimonial de la UB
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 5 de desembre de 2023, per la qual nomena la Dra. Maria Rosa Viñas Racionero responsable de gestió de col·lecció patrimonial de la UB
Normativa i Reglaments UB
Política de seguretat de la informació en la utilització de mitjans electrònics de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa per a l'Adaptació, el Reconeixement i la Transferència de Crèdits en els ensenyaments oficials de Grau i Màster de la Universitat de Barcelona
27/07/2022 13:12 - Registre de publicació

Aprovada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2022. Modificada per acord del Consell de Govern de data 11 d'octubre de 2023.

Data d'aprovació inicial: 13/07/2022

Data d'entrada en vigor: 13/07/2022

Data d'última modificació: 11/10/2023

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 11/10/2023

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora dels cursos MOOC de la Universitat de Barcelona
07/12/2023 12:01 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 11/10/2023

Data d'entrada en vigor: 03/11/2023

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Política Antifrau de la Universitat de Barcelona
13/09/2022 11:46 - Registre de publicació

Aprovada per acord del Consell de Govern de data 1 de desembre de 2021. Modificada per acord del Consell de Govern de data 11 d'octubre de 2023.

Data d'aprovació inicial: 01/12/2021

Data d'entrada en vigor: 01/12/2021

Data d'última modificació: 11/10/2023

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 11/10/2023

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa de votació electrònica de la Universitat de Barcelona, atesa la situació sanitària derivada de la COVID-19
Normativa i Reglaments UB
Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i transferència de la Universitat de Barcelona
22/12/2022 11:50 - Registre de publicació

Els articles 23 a 37 de la Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i transferència de la Universitat de Barcelona es deroguen per la Disposició Derogatòria de la Normativa d'Estructures Internes de transferència, innovació i emprenedoria de la Universitat de Barcelona, aprovada per acord del Consell de Govern de 19 d'octubre de 2022. Derogada per la Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i les aliances transversals de recerca (HUB) de la Universitat de Barcelona, aprovada per acord del Consell de Govern d'11 d'octubre de 2023

Data d'aprovació inicial: 07/10/2020

Data d'entrada en vigor: 08/10/2020

Data d'última modificació: 14/10/2021

És vigent? No

Normativa i Reglaments UB
Normativa d'estructures internes de transferència, innovació i emprenedoria de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i les aliances transversals de recerca (HUB) de la Universitat de Barcelona
Seu electrònica