Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Normativa i Reglaments UB

270 publicacions

RSS

Normativa i Reglaments UB
Criteris d'estabilització de l'ocupació temporal del PAS de les universitats públiques catalanes
08/02/2023 17:09 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 19/10/2022

Data d'entrada en vigor: 20/10/2022

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Regulació del teletreball del PAS
08/02/2023 17:05 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 19/10/2022

Data d'entrada en vigor: 20/10/2022

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora de les col·leccions de Patrimoni Cultural moble, excloent-hi les que gestiona el CRAI i l'arxiu històric
Normativa i Reglaments UB
Directrius per a l'organització Academicodocent de la Universitat de Barcelona per al curs 2023-2024
08/02/2023 16:05 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 14/12/2022

Data d'entrada en vigor: 15/12/2022

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Bases d'execució del Pressupost 2023 de la Universitat de Barcelona
05/02/2023 13:29 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 14/12/2022

Data d'entrada en vigor: 15/12/2022

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament de Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona
05/02/2023 13:17 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 14/12/2022

Data d'entrada en vigor: 15/12/2022

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
05/02/2023 13:12 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 14/12/2022

Data d'entrada en vigor: 15/12/2022

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Bases reguladores dels plans d'estudis per als títols oficials de grau i màster de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Reglament d'Organtizació i Funcionament de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Reglament de la Comissió de Seguiment del III Pla d'igualtat de la Universitat de Barcelona
26/01/2023 19:13 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 14/12/2022

Data d'entrada en vigor: 15/12/2022

És vigent?

Seu electrònica