Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
459 publicacions

RSS

Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena el director i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB IKI Media d'Enginyeria de Dades i Modelització Descriptiva i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena el director i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB de simulació cardiovascular i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena la directora i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB/ACdC sobre Estudis de consum i resolució alternativa de conflictes i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena el director i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB AdSalutem i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Normativa i Reglaments UB
Reglament de Funcionament intern de l'Observatori per l'Acció i la Recerca en Alimentació - Food Action and Research Observatory (FARO) de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Reglament de Símbols, Honors i Protocol de la Universitat de Barcelona
13/09/2022 17:05 - Registre de publicació

Aprovat per acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018 i modificat per l'aprovació de la DA 3a del Text Refós del Reglament d'Organització d'Estudiants, aprovat per acord del Consell de Govern de 21 d'abril de 2021

Data d'aprovació inicial: 08/06/2018

Data d'entrada en vigor: 09/06/2018

Data d'última modificació: 21/04/2021

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 22/04/2022

És vigent?

Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 5 de desembre de 2023, per la qual nomena el Dr. Marcelino Jiménez León responsable de gestió de col·lecció patrimonial de la UB
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 5 de desembre de 2023, per la qual nomena la Dra. Maria Rosa Viñas Racionero responsable de gestió de col·lecció patrimonial de la UB
Normativa i Reglaments UB
Política de seguretat de la informació en la utilització de mitjans electrònics de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa per a l'Adaptació, el Reconeixement i la Transferència de Crèdits en els ensenyaments oficials de Grau i Màster de la Universitat de Barcelona
27/07/2022 13:12 - Registre de publicació

Aprovada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2022. Modificada per acord del Consell de Govern de data 11 d'octubre de 2023.

Data d'aprovació inicial: 13/07/2022

Data d'entrada en vigor: 13/07/2022

Data d'última modificació: 11/10/2023

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 11/10/2023

És vigent?

Seu electrònica