Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Normativa i Reglaments UB

255 publicacions

RSS

Normativa i Reglaments UB
Normativa de votació electrònica de la Universitat de Barcelona, atesa la situació sanitària derivada de la COVID-19
Normativa i Reglaments UB
Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i transferència de la Universitat de Barcelona
22/12/2022 11:50 - Registre de publicació

Els articles 23 a 37 de la Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i transferència de la Universitat de Barcelona es deroguen per la Disposició Derogatòria de la Normativa d'Estructures Internes de transferència, innovació i emprenedoria de la Universitat de Barcelona, aprovada per acord del Consell de Govern de 19 d'octubre de 2022. Derogada per la Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i les aliances transversals de recerca (HUB) de la Universitat de Barcelona, aprovada per acord del Consell de Govern d'11 d'octubre de 2023

Data d'aprovació inicial: 07/10/2020

Data d'entrada en vigor: 08/10/2020

Data d'última modificació: 14/10/2021

És vigent? No

Normativa i Reglaments UB
Normativa d'estructures internes de transferència, innovació i emprenedoria de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i les aliances transversals de recerca (HUB) de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Política de seguretat de la informació en la utilització de mitjans electrònics de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Estatut del personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona
03/11/2023 15:09 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 11/10/2023

Data d'entrada en vigor: 13/10/2023

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament relatiu al sistema intern d'informació de la Universitat de Barcelona per a la protecció de les persones que tenen la consideració d'informants en l'àmbit de la Llei 2/2023
Normativa i Reglaments UB
Mecanismes de garantia i compliment de la integritat institucional de la Universitat de Barcelona
30/09/2022 16:08 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 01/12/2021

Data d'entrada en vigor: 01/12/2021

Data d'última modificació: 11/10/2023

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 11/10/2023

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona
14/02/2023 17:42 - Registre de publicació

Aprovat pel Consell de Govern de 8 de maig de 2012. Modificat pel Consell de Govern de 23 de juliol de 2013. Derogada per la Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de la Barcelona, aprovada pel Consell de Govern de 11 d'octubre de 2023

Data d'aprovació inicial: 08/05/2012

Data d'entrada en vigor: 09/05/2012

Data d'última modificació: 23/07/2013

És vigent? No

Normativa i Reglaments UB
Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona
Seu electrònica