Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Normativa i Reglaments UB

265 publicacions

RSS

Normativa i Reglaments UB
Reglament General d'Eleccions de la Universitat de Barcelona
19/09/2022 08:50 - Registre de publicació

Deroga tots els reglaments i normatives anteriors en matèria electoral de la Universitat de Barcelona.

Data d'aprovació inicial: 11/11/2019

Data d'entrada en vigor: 12/11/2019

Data d'última modificació: 27/06/2023

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Codi de conducta dels càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona
14/02/2023 17:34 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 08/05/2012

Data d'entrada en vigor: 09/05/2012

Data d'última modificació: 27/02/2020

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Reglament de Funcionament Intern de l'Institut de Recerca "Universitat de Barcelona Institute of Complex Systems" (UBICS) de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Reglament pel qual s'aproven les normes de convivència de la Universitat de Barcelona i s'hi preveuen mecanismes de resolució dels conflictes
Normativa i Reglaments UB
Reglament del Departament d'Educació Lingüística, Científica i Matemàtica
26/07/2023 13:58 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 12/07/2023

Data d'entrada en vigor: 13/07/2023

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament del Departament d'Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica de la Facultat d'Educació
26/07/2022 17:50 - Registre de publicació

Aquest departament ha canviat de denominació per Departament d'Educació Lingüística, Científica i Matemàtica

Data d'aprovació inicial: 13/07/2016

Data d'entrada en vigor: 14/07/2016

És vigent? No

Seu electrònica